Eri syistä johtuneet ihohaavat olivat yleisin löydös vuoden 2016 Tornionjoen lohissa. Myös ihoverenvuodot ja pinnalliset ihotulehdukset olivat tavallisia. Tämä käy ilmi Ruotsin eläinlääketieteellisen laitoksen, Statens veterinärmedicinska anstaltin (SVA), ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran yhteisesti julkaisemasta raportista. Työssä toteutettiin laaja havainnointi ja näytteenotto kesän 2016 aikana, jotta voitaisiin saada aikaisempaa parempi kuva kesien 2014 – 2016 tapahtumista ja lohikuolleisuuden syistä.

”Hylkeiden ja kalastusvälineiden sekä muiden tekijöiden aiheuttamat vauriot ovat lisänneet lohien sairastuneisuutta, kuten iho-infektioita. Lisäksi molekyylibiologiset tutkimukset osoittivat, että herpes- ja iridoviruksia voidaan löytää lohista, joilla oli ihoverenvuotoja. Nämä virukset saattavat aiheuttaa todettujen oireiden kaltaisia muutoksia. Mainittakoon, että vuoden 2016 tilanne Tornionjoella oli kahta aikaisempaa vuotta parempi. Löydöksien merkityksen arvioiminen vaatii kuitenkin lisätutkimuksia”, sanoo erikoistutkija,  ELT Perttu Koski Evirasta.

Kudostutkimukset osoittivat, ettei ulcerative dermal necrosis -tauti (UDN) vaikuttanut merkittävästi ihovaurioihin tai kuolleisuuteen vuonna 2016. Sen sijaan löydettiin aikaisemmin tuntemattomia ihon mikroskooppisia muutoksia. Lohien nousun jälkeen, syksyllä kalojen kutuaikaan tehdyissä näytteentotoissa todettiin normaalisti kudussa rasittuneilla emokaloilla runsaasti sieni-infektioita.

Yhteensä näytteitä otettiin 131 lohikalasta.

Alueen kalastajat apuna tutkimuksessa

Tornionjokiseudun kalastajat olivat perehdytyksen jälkeen aktiivisesti mukana havainnoinnissa ja näytteenotossa. Projektissa oli käytössä myös villikalojen terveystilanteen valvontaportaali, jota käytettiin ahkerasti.

”Portaalin kautta saadut tiedot oireista sopivat hyvin yhteen projektin ruumiinavauksissa todettujen muutosten kanssa. Portaali voi olla merkittävänä apuna villikalojen tautitapausten selvittelyssä tulevaisuudessakin”, sanoo Koski.

Evira ja SVA toivovatkin lohien sairastapausten ja kuolleisuuden mahdollisesti jatkuessa kansalaisilta edelleen aktiivista yhteydenpitoa. Tämän perusteella on mahdollista suunnata selvitystyötä asiaan edelleen.

Tutustu valvontaportaaliin

Eviran ja SVA:n lisäksi projektin suunnittelussa ja läpiviemisessä oli mukana myös useita muita ruotsalaisia ja suomalaisia viranomaisia. Tutkimusta rahoitettiin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Ruotsin Havs- och vattenmyndighetenin myöntämillä Tornionjoen kalastuskorttituloilla.

Jo vuosina 2014 ja 2015 havaittiin Tornionjoen nousulohilla merkittävää kuolleisuutta ja suurella osalla lisäksi ihovaurioita. Tästä ja samankaltaisesta ongelmasta Mörrumjoella ja muissa ruotsalaisjoissa julkaisi SVA selvityksen 23.1.2017. Tornionjoen ja eräiden Perämeren jokien tilanteesta julkaistaan nyt oma raportti, jonka SVA ja Evira ovat tehneet yhteistyössä.

Lue raportti

Lähde: Evira tiedote 3.5.2017