Valtionneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännössä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta on annettu 15.5. Pöytäkirjan kalastusmääräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 19.5.

liite