Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta on 3.5 annettu valtioneuvoston asetus.

Pöytäkirjan mukaan lohen ja taimenen kalastus kiinteillä pyydyksillä merialueella on vuonna 2012 sallittu aikaisintaan kesäkuun 19 päivästä. Käytännössä tämä vaikuttaa ainoastaan Ruotsin kalastukseen koska kalastus on siellä aikaisemmin ollut sallittu 17.6 klo 12.00 alkaen. Suomen puolella kalastus on salittu vasta 25.6 alkaen.

Asiasta on neuvoteltu Suomen ja Ruotsin välillä.

Lähde: Valtioneuvoston asetus 3.5