Tornionjoelta saatiin vuonna 2012 lohta saaliiksi ennätykselliset 122 tonnia. Seurantahistorian keskisaaliiseen verrattuna saalis lähes viisinkertaistui. Saalis oli myös ensimmäistä kertaa suurempi kuin Tenojoen lohisaalis. Huippusaaliin taustalla on poikkeuksellisen runsas lohen kutuvaellus jokeen.

Tornionjoen ennätyssaaliista kalastettiin Suomen puolelta 85 tonnia ja Ruotsin puolelta 37 tonnia. Kappalemääräisesti yhteissaalis vastaa yli 15 000 lohta. Valtaosa saaliista muodostui kahden merivuoden ikäisistä keskimäärin 8 kilon painoisista lohista. Myös kolmen merivuoden lohia saatiin runsaasti.

Nousulohimäärä yli kaksinkertaistui

Tornionjokeen nousevia lohimääriä on seurattu kaikuluotauksella joen alaosalla vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2012 luotausalueen ohitti 61 500 lohta, mikä on 2–3-kertainen määrä edellisvuosina havaittuihin määriin nähden. Runsas lohennousu hidasti kaikuluotausaineistojen käsittelyä, minkä vuoksi päivittäisiä nousulohimääriä ei saatu julkistettua RKTL:n verkkosivuilla yhtä ajantasaisesti kuin edelliskesinä. Joen alajuoksulla lohennousu oli edellisvuosien tapaan runsaimmillaan kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa.

image001

Tornionjoen lohisaalis ja saaliskalojen keskipaino vuosina 1982–2012. Tiedot perustuvat Suomen osalta 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Ruotsin osalta Norrbottenin lääninhallituksen seurantoihin.

image002

Kattilakosken kaikuluotauspaikan ohittanut lohimäärä kesinä 2009–2012.

Lähde: RKTL 25.2.2013