MMM:n esitys seuraavan kauden toimintaohjelmaksi on nyt lausunnolla (alla). Lausuntoja pyydetään 21.11.2014 mennessä.

SAKL antaa oman lausuntonsa lausuntoajan puitteissa. Jäsenet, jotka haluavat esittää kommentteja, voi tehdä sen lähettämällä viestin liiton toimistoon.

OBS. Den svenskspråkiga versionen kommer nästa vecka.

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaksi, linkit

   Toimintaohjelmaluonnos

    Ympäristöselostus

    Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 771/2014

Lähde: MMM 30.10.2014