Ehdotus Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi kaudelle 2014 – 2020 on tällä hetkellä EU:n komissiossa käsiteltävänä. Komission hyväksyntä toimintaohjelmalle odotetaan helmi-maaliskuun aikana. Tällöin toimintaohjelman toimeenpano voisi mahdollisesti alkaa loppukevään aikana.