ELY-keskus on päätöksellään 21.3.2017 päättänyt, että lohen toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevat hakemukset on jätettävä ELY-keskuksen kirjaamoon aikavälillä 27.3.-12.5.2017 klo 16.15 mennessä.

Liite PDF

Lähde: ELY-keskus 21.3.2017