Toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän tarkoitus on siirtää vastuu ja mahdollisuudet Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöiden hyödyntämisen suunnitteluun valtiolta kaupallisille kalastajille. Tavoitteena on parantaa yritysten ja ammatinharjoittajien kykyä suunnitella ja optimoida omaa kalastustaan paremmin markkinoiden kysynnän mukaan ja näin parantaa kalastuksen kannattavuutta.

 

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa siirrettävät käyttöoikeudet kymmeneksi vuodeksi merialueen kalastusaluksen omistaville kaupallisille kalastajille pääosin vuosien 2011–2015 saalishistorian perusteella. Siirrettävä käyttöoikeus ilmaisee kuinka suuren promilleosuuden sen haltija on oikeutettu kalastamaan kustakin Suomen vuotuisesta kalastuskiintiöstä. Siirrettävän käyttöoikeuden voi jatkossa siirtää toiselle vaatimukset täyttävälle kaupalliselle kalastajalle esimerkiksi myymällä sen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella vuosittaiset silakan, kilohailin ja lohen toimijakohtaiset kalastuskiintiöt, jotka ovat ensi vuoden alusta lähtien edellytys kaupallisen kalastuksen harjoittamiselle.

 

Hallituksen esitys kiintiöjärjestelmäksi löytyy täältä / pdf

Laki kiintiöjärjestelmästä löytyy täältä /  pdf

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö löytyy täältä / pdf

Asetus kiintiöjärjestelmästä löytyy täältä / pdf

Liiton tiivistelmä kiintiöjärjestelmästä löytyy täältä  / pdf

MMM:n päätös väliaikaisten toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden soveltamisesta vuonna 2017 löytyy täältä

MMM tiedote 4.1.2017 löytyy täältä http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merikalastuksessa-historiallinen-muutos-kalastajat-paattavat-silakan-ja-kilohailin-kalastusalueet-ja-ajat

ELY-keskuksen päätös 29.12.2016 löytyy täältä, http://www.sakl.fi/index.php/fi/sahkeet/4204-maeaeraeaika-silakan-ja-kilohailin-toimijakohtaisten-kalastuskiintioeiden-haulle

Määräaika lohen siirrettävien käyttöoikeuksien haulle, päätös 6.2.2017 PDF

 

MMM tiedote 17.11.2016 löytyy täältä

MMM tiedote 12.12.2016 löytyy täältä

SAKL tiedote löytyy täältä