Der er udsigt til en samlet set lavere tobiskvote i 2014 – det giver panderynker hos såvel fiskerne som den danske fiskemels- og fiskeolieindustri

ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – har fredag offentliggjort sin rådgivning for industrifisken tobis. ICES anbefaler, at der i det vigtigste tobisområde i 2014 må fanges 57.000 tons, hvor der i 2013 var en kvote på cirka 225.000 tons.

Samlet giver rådgivningen forventning om en kvote, der er omkring 30 procent lavere end for 2013, hvor EU’s samlede kvoteandel var på godt 285.000 tons. Tobisfiskeriet er vigtigt både for fiskerne og den danske produktion af fiskemel og fiskeolie, og derfor giver rådgivningen bekymring i erhvervet.

– Det danske tobisfiskeri giver i almindelige år en omsætning på omkring 400-500 millioner kroner i det danske industrifiskeri, men med rådgivningen kan fiskerne formentlig se frem til en betydelig lavere omsætning i år, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Lavere tilførsler

Det rammer naturligvis også fiskemels- og fiskeolieindustrien i Danmark. De tre fabrikker i Danmark må forvente, at de får lavere tilførsler, lyder det fra brancheorganisationen Marine Ingredients Denmark.

– Tobis er uden tvivl den vigtigste industriart for de danske fabrikker, fordi det er den art, vi har den bedste udnyttelse af. Fiskemel og fiskeolie er efterspurgte produkter på det globale marked, og et fald i råvarerne vil medføre faldende eksportindtægter og færre arbejdspladser, siger direktør Anne Mette Bæk Jespersen fra Marine Ingredients Denmark.

– Her og nu skal vi derfor arbejde for at sikre de bedst mulige betingelser for at fange tobis i 2014 for de danske fiskere, ligesom fiskerne skal have mulighed for at komme i gang med fiskeriet fra den 1. april. Det re vigtigt, at der ikke bliver nogen forsinkelse for opstarten af fiskeriet, siger direktør for Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Esben Sverdrup-Jensen.

Stabilitet er afgørende

Alle parter udtrykker ærgrelse over rådgivningen fra ICES – ikke mindst i lyset af, at tobis skulle være en af de bedst forvaltede bestande i EU.

– Fremadrettet er vi nødt til at overveje, om ikke vi skal have en bedre forvaltningsmodel for tobis. Stabilitet i råvaretilførslerne er afgørende for branchen og det er problematisk med de store udsving i rådgivningen, siger Anne Mette Bæk Jespersen.

Samtidig bliver der fra branchen lagt vægt på, at den nye såkaldte “positive nødprocedure” kan komme i brug. EU har vedtaget regler, som åbner op for, at man kan hæve kvoten på en art, hvis det i løbet af kvoteåret viser sig, at kvoten er sat for lavt.

– Tobis er en lille kortlivet art, og det er desværre før set, at rådgivningen ikke har passet med virkeligheden. Hvis fiskeriet viser, at der er grundlag for en større kvote, skal det naturligvis gå hurtigt med at få hævet kvoten, så fiskeriet og industrien kan få udbytte af det, siger Svend-Erik Andersen fra Danmarks Fiskeriforening.

Källa: dkfisk 21.2.2014