Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets ECOSEAL -projekt ordnar ett tillfälle för fiskare om sälskador och om åtgärder för att förhindra och minska på dem tisdag 27.11.2012 kl. 12-16 i Vik i Helsingfors.

Inbjudan och program

Källa: ECOSEAL –projektet 13.11.2012