Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter, utgiven 20.12.2018, träder i kraft 1.1.2019

PDF

Källa: JSM 20.12.2018