Porin Reposaaren Merimestassa 8.4. kello 12:30-15:00

Ohjelma

12:30 Ammattikalastajien kalastusluvat Metsähallituksen vesillä, ylitarkastaja Mikko Malin Metsähallitus

13:00 Uuden kalastuslain tuomat muutokset, toiminnanjohtaja Johanna Möttönen Satakunnan kalatalouskeskus

13:30 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän sekä Euroopan Meri ja kalatalousrahaston tarjoamat mahdollisuudet, kalatalousasiamies Petri Rannikko

14:00 Ammattikalastuksen kehittämistarpeet Selkämerellä, keskustelua.  Alustus Markku Saiha Paapuuri Oy.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee tilaisuuden järjestämistä.

Ilmoita osallistumisestasi Markku Saihalle (markku.saiha@itameri.net , p. 0400-811795).

Tervetuloa!