Tidskriften Skärgård 1/2020 är ett helt temanummer om fiske. Kaj Mattson frågar sig i sin artikel om vi håller på att mista en hel primärnäring. Redaktör Pia Prost anser att det är mera än det. Vi håller på att mista ett helt kulturarv!

I temanumret berättas bl.a. om hur strömmingen har fött skärgårdsborna, både fysiskt och ekonomiskt. I en artikel behandlas vinternotdragningen – numera sörjd och saknad. Malin Lönnroth berättar om fiskerirådgivningen under 130 år. Den sista sibbofiskaren Tanja Åkerfelt satsar på förädling i en artikel. Fiskets förändring i Skärgårdshavet behandlas i numret. Fiskets hus i Vasa presenteras också. Sture Hansson behandlar skarv- och sälproblematiken.  Och mycket mera!

Källa: Tidskriften Skärgård 1/2020, utges av Åbo Akademi