Tidningen Yrkesfiskarens nummer i december 2016 blir det sista för tidningen. Sveriges Fiskares Riksförbunds styrelse har fattat beslut om nedläggning.

Det första numret av Yrkesfiskaren kom ut i januari 1977, tidningen blev därmed 40 år gammal. Björn Beckman var tidningens förste redaktör och Bernt Andersson har under senare decennier verkat som tidningens redaktör.