Ahvenanmaalaiselta kalanviljelylaitokselta on löytynyt kirjolohista IHN-virusta, joka aiheuttaa vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia (infectious haematopoietic necrosis). Tartunta on peräisin tanskalaisilta kalanviljelylaitoksilta, joista on kevään aikana toimitettu kaloja Ahvenanmaalle jatkokasvatettavaksi kahteen pitopaikkaan. IHN-tartunta varmistui toisesta laitoksesta Ruokavirastoon toimitetuista näytteistä. Toiselta laitokselta näytteet on otettu ja ne ovat tutkittavina. Ruokavirasto perustaa taudin löytöpaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen, jonka alueella rajoitetaan kalasiirtoja. IHN ei tartu ihmisiin.

Tartuntaketjun käynnistäneeltä tanskalaislaitokselta löytyi IHN-tautia viime viikolla. Tartunta on tähän mennessä ilmoitettu löytyneen kahdelta tanskalaiselta laitokselta. Näiltä laitoksilta ei tiettävästi ole toimitettu kaloja Manner-Suomeen. Tartunnan levinneisyyttä Tanskassa selvitetään edelleen. Ahvenanmaalla on ennestään toisen kalataudin, VHS-taudin seurantaohjelman vuoksi voimassa kielto siirtää elävää tai perkaamatonta kalaa muualle Suomeen. Ruokavirasto kehottaa kalankasvattajia toistaiseksi pidättäytymään tuomasta eläviä viljelykaloja Tanskasta IHN-taudin leviämisriskin vuoksi.

IHN-tauti on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti. Tauti voi tarttua kirjolohen lisäksi esimerkiksi lohiin ja haukiin. Se leviää sairaiden kalojen, oireettomien kantajien ja ympäristön välityksellä. Alueella voi kalastaa normaalisti. Kalastajia kehotetaan kuitenkin huolehtimaan kalastusvälineiden desinfioinnista. Tautiin ei ole olemassa lääkettä, eikä Euroopassa ole käytössä rokotetta. IHN-tauti ei tartu ihmisiin ja lemmikkeihin. Kalaa voi syödä normaalisti.

Tautia todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa talvella 2017–2018, ja löydös johti mittaviin, kalliisiin ja pitkällisiin viranomaistoimiin, jossa suuri määrä kaloja lopetettiin ja pitopaikkoja saneerattiin. Neljällä tartuntapaikkoja ympäröivällä vyöhykkeellä toteutetaan seurantaohjelmaa, jolla varmistetaan, ettei virusta enää näillä alueilla esiinny. Muualle Suomeen on palautettu virallinen IHN-taudista vapaa asema. IHN-tautia esiintyy Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Aasiassa, useissa Euroopan maissa ja Venäjällä.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, p. 029 520 4436 (eläintautien valvonta)
Jaostopäällikkö Tiina Nokireki, p. 029 520 4767 (kalojen virustaudit)

Ahvenanmaan maakuntahallitus: osastonjohtaja Bengt Michelsson, p. +358-18-25 000 (alueelliset toimet)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, Ahvenanmaa: etunimi.sukunimi@regeringen.ax

Lue lisää:

Lohikalojen IHN-tauti
Ohjeita kalastajille

Lähde: Ruokavirasto tiedote 27.5.2021