Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vuodesta 2006 jatkuneiden saalisseurantojen mukaan viime rapukaudelta vesiin jäi paljon ravustettavaa. Kevään koeravustusten perusteella tänä kesänä syntyi vahva vuosiluokka tulevia vuosia varten. Ammattikalastajien täplärapusaaliit ovat jatkuvasti kasvaneet. Ravustuskausi alkaa 21. heinäkuuta kello 12 ja päättyy lokakuun lopussa.

Ravustuskauden 2011 lopulla saaliit olivat hyviä, joki- ja täplärapupopulaatiot olivat rakenteeltaan tasapainoisia ja takana oli kaksi pitkää rapujen lisääntymiselle ja kasvulle suotuisaa kasvukautta. Talvehtimaan jäi siis paljon pyydettävää myös rapukaudelle 2012.

Kuluneen kevään aikana useissa eri vesissä tehdyissä koeravustuksissa voitiin todeta täplärapukantojen myös talvehtineen hyvin ja mikä parasta, naaraista suurin osa kantoi keväällä hyvälaatuista mätiä pyrstönsä alla. Se on merkki siitä, että vuosiluokasta 2012 tulee vahva ja ravustettavaa riittää moneksi tulevaksikin kesäksi.

RKTL:n täplärapuja pyytävien kirjanpitoravustajien yksikkösaalis on lähes kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Osasyy kasvuun on täplärapukannoissa tapahtunut notkahdus pari vuotta ennen seurannan käynnistymistä vuonna 2006, eli lähtötaso oli matala. Useana peräkkäisenä vuonna hyvin onnistunut poikastuotanto merkitsee sitä, että täplärapupopulaatioiden tiheys on kasvanut ja sen seurauksena kilpailu elintilasta ja ravinnosta on lisääntynyt. Kasvu voi tällöin hidastua ja pienten rapujen osuus saaliissa kasvaa. Toistaiseksi kuitenkin yli 10 cm mittaisten rapujen osuus täplärapusaaliissa on pysytellyt tuntuvasti suurempana kuin mitä jokirapusaaliit yleensä ovat.

Suomen raputalouden muutos on ollut merkittävä, vuosien 2006–2010 tilastoitu saalis oli reilusti yli kaksinkertainen verrattuna 2000-luvun ensimmäiseen viisivuotisjaksoon. Merkittävää on ollut ammattikalastajien saaliin kasvu, vuonna 2004 saalis oli 32 000 yksilöä ja vuonna 2008 peräti 488 000 yksilöä eli noin 15 kertaa suurempi. Ravustus ei ole enää sisävesien ammattikalastuksessakaan marginaaliasia.

Hyvät rapukannat eivät kuitenkaan yksin takaa sitä, että heti 21. heinäkuuta ravustuskauden alkaessa saadaan hyviä saaliita. Tänä vuonna ainakin täplärapujen poikasten kuoriutuminen on tapahtunut vesien viileydestä johtuen normaalia myöhemmin, mikä on viivästyttänyt naaraiden kuorenvaihtoa. Pyyntikokoisilla koirailla oli kuitenkin viime viikon koeravustusten perusteella jo uusi kuori. Naaraiden kuorenvaihdon viivästyminen todennäköisesti pienentää täplärapusaaliita alkukaudesta. Rapuvesistön maantieteellinen sijainti ja järven koko ja syvyys vaikuttavat suuresti sen lämpötilojen kehittymiseen, jolloin hyvien rapusaaliiden ajoittumisessa läheistenkin vesien välillä voi olla eroja.

Lähde: RKTL 17.7.2012