(13.12.2010)

Sisävesikalastajien laatutyö lähtenyt hyvin liikkeelle

Suomen sisävesikalastajat ry toimii ammattikalastajien järjestönä ja sen tavoitteena on kehittää sisävesien kalastuselinkeinoa. Yhdistyksellä on oma laatujaosto, jonka jäsenyrityksille on myönnetty kalastusprosessia koskeva ISO 9001:2008 standardin mukainen sertifikaatti.

Lue lisää »

(26.11.2010)
Liiton yrittäjäpäivä Naantalissa kiinnosti

Suomen Ammattikalastajaliiton kalastajayrittäjäpäivä Naantalissa 26.11 käsitteli silakan tilannetta ja poistokalastusta.

Lue lisää »

(27.8.2010)
Ammattikalastusmessut onnistuivat

Vakka-Suomen kalastuspuisto järjesti 27.-28.8.2010 valtakunnalliset ammattikalastusmessut Uudessakaupungissa. Järjestäjien mukaan messut onnistuivat hyvin. Kävijämäärä lähenteli tuhatta, joka oli tavoitteena.

Lue lisää »

(20.8.2010)
Lohi puhutti liiton hallitusta

Suomen Ammattikalastajaliitto on seurannut huolestuneena jälleen mielikuvapohjalta käynnistynyttä lohikeskustelua. Yhden heikomman lohivuoden perusteella on nyt syylliseksi huonompiin jokisaaliisiin nostettu Itämeren ajosiimakalastus.

Lue lisää »

(29.7.2010)
Kristiinankaupungin Kalamarkkinoilla kerrotaan tarinoita

”Siihen aikaan, kun silakat kuljetettiin Kristiinankaupungista hevospelillä sisämaahan, kalat saivat matkan kuluessa …

Lue lisää »

(26.7.2010)
SAKL SuomiAreenassa

Suomen Ammattikalastajaliitto mukana Porin SuomiAreenassa.

Lue lisää »

(7.6.2010)
”Yhtään sankarivainajaa ei saa tulla.” – järvisuomalaisten matka länsirannikolle

Saimaan norpan suojelu on monelle suomalaiselle sydämen asia, eräänlainen suomalaisen …

Lue lisää »

(8.2.2010)
Pellon henki haisi Porissa – lohitilaisuudessa astuttiin askel taaksepäin

Pellossa järjestettiin viime vuoden elokuussa uuden kalastuslain valmisteluun liittyvä vaelluskalaseminaari.

Lue lisää »

(19.01.2010)
Kalastuslakiseminaari Turussa

Lakaistiinko rannikkokalastuksen ongelmat maton alle

Lue lisää »

(12.10.2009)
Pro Kalan väki tutustui Saksan kalamarkkinoihin

Pro Kala ry järjesti syys-lokakuun vaihteessa tutustumismatkan Saksaan. Matkalle osallistui 15 yrittäjää ja eri organisaatioiden edustajaa.

Lue lisää »

(08.09.2009)
Kalastuslakitilaisuus Pellossa

Hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt uuden kalastuslain valmistelun. Lakia valmistelee laajapohjainen organisaatio, johon kuuluu noin 70 henkilöä viidessä eri ryhmässä ja valmistelu kestää vuoden 2010 loppuun.

Lue lisää »

(20.07.2009)
Selkämeren soranotto herätti tunteita Reposaaressa

Yksi laajan SuomiAreena-keskustelufoorumin tilaisuuksista käsitteli Metsähallituksen omistaman Morenian soranottosuunnitelmia Selkämerellä. Tapahtuma pidettiin Reposaarella kauniissa pihamiljöössä, johon oli saapunut lähes 150 kuulijaa.

Lue lisää »

(13.03.2009)
Ammattikalastajaliiton kalastajayrittäjäpäivä Turussa

Suomen Ammattikalastajaliitto järjesti kalastusyrittäjäpäivän Turussa 13. maaliskuuta. Tilaisuuden tavoitteena oli kertoa ammattikalastajille yritystoimintaan vaikuttuvista ajankohtaisista asioista.

Lue lisää »

(02.02.2009)
Troolien törmäystä vedenalaiseen kaasuputkeen testattiin

Tanskan Hirtshalsissa Sintefin laboratoriossa järjestettiin joulukuussa 2008 koe, jossa mallinnettiin erilaisten troolivälineiden käyttäytymistä kaasuputken kohdattaessa. Paikalla oli kalastajien edustajia Suomesta, Tanskasta, Ruotsista, Saksasta, Puolasta ja Virosta. Ympäristövaikutusten ohella on kaasuputkihankkeella tiedossa yhteentörmäyksiä etenkin troolikalastuksen kanssa. Suuret vesialueet ovat jäämässä kalastuksen ulkopuolelle, eikä korvaavia apajia välttämättä ole.

Lue lisää »

(27.11.2008)
Uuden kalastuslain valmistelu käyntiin

Helsingin Säätytalolla pidettiin 27.marraskuuta seminaari, joka käynnisti kalastuslain uudistamisprosessin. Lain kokonaisuudistuksen taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelma, jossa linjataan, että hallitus käynnistää kalastuslain kokonaisuudistuksen, jossa huomioidaan erityisesti vaelluskaloihin liittyvä kokonaisuus sekä ammattikalastuksen toimintaedellytykset. Kokonaisuudistus on mukana hallituksen strategia-asiakirjassa osana lainsäädäntösuunnitelmaa.

Lue lisää »

(27.11.2008)
WWF kertoi seminaarissaan sertifioidun kalan tulosta Suomeen

Suomen WWF järjesti Helsingissä seminaarin, jossa esitteli sertifioidun kalan markkinointia Suomessa. Heidän näkemyksensä mukaan kestävästi tuotettu ja sertifioitu kala alkaa vähitellen yleistyä myös Suomessa. Järjestö katsoo, että sertifikaatti takaa, että kala on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla eikä kalastus vaaranna kalakantoja.

Lue lisää »

(23.10.2008)
Lehdistötapaaminen Turussa 23.10.2008

Suomen omavaraisuus kalan kohdalla on alle 30 % ja laskee koko ajan. Verrattuna suomalaisiin maataloustuotteisiin kalan omavaraisuus on todella heikko. Kotimaisen kalastuksen ongelmat ovat johtaneet lisääntyvään tuontiin ja siten omavaraisuuden pienenemiseen.

Lue lisää »

(9.10.2008)
Kalastusta Köningstedtin kartanossa

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää tasasin väliajoin ajankohtaisia aiheita esittelevän toimittajatapaamisen hienossa valtion edustuskartanossa Vantaan Köningstedtissä. Lokakuussa aiheita olivat kala- ja riistakantojen seurantamenetelmien ja suurpetotilanteen lisäksi kalakantojen tilan esittely. Alustajina ja asiantuntijoina paikalla oli RKTL:n ja ministeriön ylin johto ja myös ministeri Anttila liittyi joukkoon. Toimittajia oli mukana useista sanoma- ja aikakausilehdistä ja myös TV oli mukana. Koolla oli siis edustava joukko mediaa ja kalatalouden vaikuttajia.

Lue lisää »

(25.9.2008)
Australiasta malli Itämeren hallinnointiin

WWF, Metsähallitus ja ympäristöministeriö järjestivät Helsingissä kutsuvierasseminaarin, jossa kuultiin australialaisia asiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa Australian Suurille Valliriutoille useiden eri toimijoiden välistä hallinnointiyhteistyötä. Samaa vyöhykejakoon perustuvaa suunnittelua ja hallinnointia on esitetty myös Itämerelle.

Lue lisää »

(24.-27.9.2008)
Tutustumismatka Venäjän kalatalouteen

Suomen kalatalousalan edustajat tutustuivat 24.-27.9 Venäjän kalakauppaan ja World Food Moscow 2008 messuihin Pro Kala ry:n järjestämän opintomatkan aikana. Matkallaan ryhmä tutustui sekä tukku- että vähittäiskauppaan Moskovassa ja vieraili myös Suomen Moskovan suurlähetystössä. Siellä se sai tuhdin tietopaketin Venäjän taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä, ja etenkin Venäjän kalatalouden kehityksestä.

Lue lisää »

(15.8.2008)
Kuhanuotalla Paraisilla

Kalatalouden kehittäminen pitää usein sisällään uusien tekniikoiden tutkimista, mutta joskus vanhassa vara parempi. KANRA II – hankeen puitteissa kokeiltiin Paraisten vesillä virolaista Mutnik-nuottaa. Nuotta on pyydyksenä vanha keksintö ja jo pitkään on mutnikin tapaista ankkurinuottaa käytetty menestyksellä Tanskassa mm. kampeloiden kalastuksessa.

Lue lisää »

(6.-7.2.2008)
KANRA tiedotus- ja koulutusristeily

Perinteinen Saaristomeren ja Selkämeren ammattikalastajille suunnattu seminaari järjestettiin 6.-7.2.2008 Turku-Tukholma-Turku risteilyn muodossa. Seminaari tarjosi jälleen tiiviin tietopaketin ajankohtaisista ja muista kiinnostavista asioista sekä mukavaa yhdessäoloa. Seminaariin osallistui yli 70 henkilöä, joista pääosa oli aktiivisia ammattikalastajia.

Lue lisää »

(23.-25.1.2008)
Kalaviikko 2008

Kalatalouden toimijat, sidosryhmien edustajat ja yhteistyökumppanit kokoontuivat Kalaviikko 2008-risteilylle Tukholmaan Viking Linen m/s Mariellalla 23.-25.1.2008. Kalaviikolle osallistui noin 200 henkilöä.

Lue lisää »

(15.11.2007)
Kalantutkimuspäivät Porissa 14 – 15. marraskuuta 2007

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät pidettiin Porissa 14.-15.11.2007. Päivillä pureuduttiin Itämeren tilaan ja erityisesti sen vaikutuksiin kalastoon ja kalastukseen. Itämeren kalataloudessa todettiin olevan tällä hetkellä monia ongelmia: muun muassa lohen mereen vaeltaneiden poikasten poikkeuksellisen korkea kuolevaisuus, Itämeren turskakannan heikko tila sekä Itämeren harmaahyljekannan ja merimetsokannan elpymisestä johtuvat ongelmat kalataloudelle. Tutkimuspäivillä esiteltiin myös Markku Saihan rannikkokalastusvuoden valokuvanäyttely.

Lue lisää »

(26.10.2007)
Kuha on Saaristomeren herkku

Turun silakkamarkkinoiden yhteydessä järjestettiin lokakuun 26. päivänä rannikkokalastuksen teemavuoteen liittynyt tiedotustilaisuus, jonka aiheena oli Saaristomeren kuha. Aiheesta oli paikalla alustamassa Suomen Ammattikalastajaliiton sekä Saaristomeren Ammattikalastajien puheenjohtaja Olavi Sahlsten ja kalastajat Heikki Eskelinen sekä Bo-Erik Rosin. Paikalle oli saapunut mukavasti toimittajia ja kuvaajia.

Lue lisää »

(18.9.2007)
ICES Young Fishermen- ryhmä Magnus Nyholmin vieraana Tirmossa

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES, International Council for the Exploration of the Sea) kutsui nyt ensimmäistä kertaa myös ammattikalastajien edustajia Helsingissä 17.-21.9.2007 järjestettyyn kokoukseensa. Ammattikalastajia saapui mm. Tanskasta, Skotlannista, Hollannista ja Suomesta (Dan Talvitie).

Lue lisää »

(14.9.2007)
Siikapäivä Ådössä

Ådön kalasatamassa järjestettiin 14. syyskuuta toimittajatilaisuus, jonka aiheena oli siika ja siian kalastus. Merenkurkussa ja Perämerellä tärkeä saaliskala kiinnosti toimittajia ja kuvaajia, joita oli saapunut kalastajien vieraaksi runsaasti. Isäntänä tilaisuudessa toimi Tor-Erik Johansson, joka on tunnettu ja arvostettu ammattilainen Luodosta. Häntä avustivat hankkeen puolesta toimitusjohtaja Kim Jordas, SAKL:n varapuheenjohtaja Lena Talvitie sekä paikalliset kalastajat Thomas Lindström ja Krister Norrgård.

Lue lisää »

(14.8.2007)
Selkämeren ammattikalastajat kokoontuivat rannikkokalastus-hankkeiden merkeissä

Selkämeren Ammattikalastajat ry on kevään 2007 aikana huolehtinut monista rannikkokalastukseen liittyvistä hankkeista alueellaan. Tiistaina 14.8. oli alustavien yhteenvetojen aika. Hankkeissa mukana olleet kalastajat kokoontuivat Reposaaren Merimestaan vaihtamaan kokemuksiaan.

Lue lisää »

(25.6.2007)
Lohirysillä Merikarvialla

Loistavissa olosuhteissa pidettiin maanantaina 18. kesäkuuta Merikarvialla toimittajille suunnattu lohirysätilaisuus. Merelle lähdettiin Krookan rannasta aamupäivällä ja matkalla oli mukana niin median edustajia kuin kalastajiakin.

Lue lisää »

(15.6.2007)
Hylkeitä näkyvissä!

Yleisesti epäillään, että mahtaako niitä harmaahylkeitä olla niin paljoa kuin kalastajat väittävät. Liiton toimitusjohtaja teki yhdessä valokuvaajan kanssa Ahvenanmerellä lentokierroksen ja totesi omin silmin tämän kevään tilanteen. Olihan niitä.

Lue lisää »

(5.6.2007)
Keittiömestareiden kesäpäivä

Suomen Ammattikalastajaliitto, Pro Kala ja Finfood järjestivät yhdessä kesäkuussa kaksiosaisen teemapäivän pääkaupunkiseudun ravintola-ammattilaisille. Tilaisuudet olivat myös osa Rannikkokalastusvuosi 2007 hanketta.

Lue lisää »

(23.5.2007)
Silakkatilaisuudessa paistoi aurinko

Taivassalossa Saaristomerellä järjestettiin 23. toukokuuta medialle suunnattu tilaisuus, jossa aiheena oli silakka ja sen kalastus. Sää suosi ja pitkään jatkuneet tuulet hellittivät ja aurinko paistoi kesäisesti.

Lue lisää »

(24.-25.1.2007)
Finland och Sverige utvecklar kustfisket på bred front

Kustfiskets utmaningar behandlades i Åbo då yrkesfiskare, branschens forskare samt förvaltning på båda sidor om Bottniska viken träffades under en gemensam arbetssmedja 24-25.1.2007.

Lue lisää »