Kalastusvakuutusyhdistykset, Kalatalouden keskusliitto ja Suomen Ammattikalastajaliitto tapasivat eilen keskiviikkona ministeri Jari Koskisen. Tapaamisen aiheena oli ministeriön luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta.

Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti kalastusvakuutustuen laajuudesta ja miten tukeen oikeutetut ammattikalastajat määritellään.

Asiasta keskustellaan vielä ministeriössä muutaman viikon kuluessa, mutta hyvin pian lakiesitys viedään eduskunnan käsiteltäväksi koska EU-komission asettama aikataulu on hyvin kireä.

Lähde: SAKL 5.9.2012