Tanskan ammattikalastajat vaativat korvausjärjestelmän luomista hylkeiden aiheuttamien vahinkojen kompensointia varten. Korvaus maksettaisiin meri- ja kalatalousrahastosta.

Danmarks Fiskeriforening PO har netop anmodet om at få et såkaldt foretræde for Folketingets Fødevareudvalg. Det sker – som det fremgår af anmodningen – for ”at oplyse udvalget om de problemer, det kystnære fiskeri har på grund af, at sæler æder/ødelægger deres fangster.

Det fremgår videre, at man fra DFPOs side også vil ”anmode om udvalgets støtte til, at der iværksættes en midlertidig kompensationsordning for sælskader til fiskerne”. Det er et ønske, som Danmarks Fiskeriforening PO flere gange tidligere har fremført for politikerne.

”Danmarks Fiskeriforening PO finder for det første, at der bør indarbejdes mulighed for at kompensere fiskerne for sælskader i Danmarks kommende Hav- og fiskeriprogram da EU-forordningen om Hav og Fiskerifonden åbner mulighed for at kompensere fiskere for sæl skader, og at der derpå udarbejdes en konkret ordning for midlertidig kompensation for sælskader”, hedder det i anmodningen.

Lähde: dk.fisk 8.9.2014