Hylkeiden aiheuttamat vahingot herättävät keskustelua myös Tanskassa ja etenkin ympäristöviranomaisten arrogantti asenne kalastajien ongelmia kohtaan. Kovin tuttu ilmiö. Juttu laajoista vahingoista sekä vaikutuksista turskakantoihin alla tanskaksi.

Fiskernes håbløse kamp mod sælerne

Specielt vores Miljøministers arrogante afvisning af erstatningskravet for fiskernes ødelagte redskaber og mistet fangster, har fået en bornholmsk fisker kone til at tage bladet fra munden.

I et læserbrev i Bornholmsk tidende, fortæller Helle Frandsen om de problemer en fiskerfamilie i dag må kæmpe med. En kamp som hun kan se kun bliver svære og svære mod sælerne. Sælerne skambider fiskene i garnene, æder kun leveren eller sommetider pelser de torsken helt, skriver hun, så der kun er hoved og skelettet tilbage.

En trist situation skriver hun videre, at sælerne fuldstændigt har skræmt fiskene væk fra både Christians Ø og fra farvandet omkring Bornholm, især den østlige del. Noget man godt kan forstå, når man har set den store sælbestand, der er kommet hertil inden for de sidste ca. 3-5 år.

Fiskepladser forsvinder, og der opstår ikke nye. For fiskerfamilien betyder det, at der ikke er mange fisk at fange, lande og sælge, og konsekvensen er derfor at indkomsten er blevet mindre og mindre.

Fisker Steen Frandsen med kutteren R15 Helle af Listed, kan kun til FiskerForum bekræfte de dystre udsigter, som konen ridser op for fiskeriet ved Bornholm. Alene i går trak Steen to længder garn a 500 meter, hvor der i første træk overhovedet ikke var fisk og i andet træk fire fisk, hvoraf kun to var ok og de to andre var skambidte og derfor kun havde hovedet tilbage.

”Jeg har fisket en del ved Christians Ø og her kunne jeg sagtens tjene 90 procent af min årsløn, men efter sælerne er kommet dertil i hundredevis, er dette fiskeri helt forsvundet. Jeg har fisket siden jeg var 15 år og i små 30 år sammen med min far. Så vi har haft de gode tider med i fiskeriet også, men de sidste år, hvor jeg har prøvet at omstille fiskeriet og prøvet andet for at undgå sælerne, må jeg indrømme at det ser mere og mere håbløst ud,”forklarer Steen.

”En erstatning for sælernes hærgen er ok, men det løser ikke problemet. For hvor sælerne kommer, forsvinder torsken i flere uger, så der skal helt andre midler til, for at fiskeriet igen skal blive rentabelt,” slutter Steen Frandsen, der dog lige når at fortælle, at det også går ud over kontrollen. Der er ikke meget for dem at komme efter, når man kun lander nogle få kasser torsk hver gang.

At situationen er alvorlig, kan man måske udlede af denne uges symposium i St. Andrews Canada, hvor DTU Aqua og Fisheries and Oceans Canada netop havde emnet oppe om hvorledes man genopbygger torskebestanden. Det kom seniorforsker Anna Rindorf DTU Aqua ind på ved mødet i Canada, hvor hun blandt andet sagde, ”Torskefiskene har en nøglerolle i mange økosystemer, fordi de er så talrige, vokser så hurtigt, æder så mange fisk og er vigtige som føde for havpattedyr. Det er man nødt til at tage højde for, når man forvalter bestandene. Fx kan man komme ud i nogle svære afvejninger af, om det er torsk til fiskerne eller sæler, man vil have mange af. ”.

Om erkendelsen af, at sælerne spiller en stor og væsentlig rolle i, hvor stor en mængde torsk der er i et givent område , kommer for sent eller man stadig kan nå rette op på sælernes hærgen, står desværre endnu ud i det uvisse.

Lähde: FiskerForum.com 23.10.2012