Myös Tanskassa hylkeet pakottavat kalastajat lopettamaan kun hylkeiden aiheuttamat vahingot liian suuret ja hylje karkottaa kalat kalastuspaikoilta. Fiskeri Tidenden juttu alla.
 
Inden for de seneste par uger har fire bornholmske fiskere været tvunget til at opgive deres erhverv, som en konsekvens af, at konkurrencen med de mange sæler omkring Bornholm har gjort det umuligt at skabe økonomi i fiskeriet.
– Det er desværre den meget kedelige situation, vi er havnet i på grund af sælerne. De fire fiskere, som inden for den sidste tid har måttet stoppe, bliver ikke de sidste, som situationen er nu. De er heller ikke de første, for der har også været nogen før dem, som er stoppet, konstaterer Thomas Thomsen, der er formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening.
Tab af arbejdspladser
Han peger på, at fire fartøjer er et betydeligt indhug i den bornholmske fiskeflåde, og at det har vidtgående konsekvenser hver gang en fisker må stoppe
– Det betyder tab af arbejdspladser.  Håndværkerne i land får mindre at lave, og de tør ikke tage lærlinge ind, som situationen er nu, siger Thomas Thomsen.  Han må også konstatere, at det ikke kun er garnfartøjerne, der er berørt af problemerne med sælerne.
– Trawlerne er også berørte, fordi fiskene er fordrevet fra de sædvanlige fiskepladser, og der skal fiskes længere og længere fra land, siger Thomas Thomsen, der slår fast, at det er nødvendigt med en regulering og kompensation for sælskader straks, hvis udviklingen skal bremses.
– Det er allerede ved at være for sent, så der skal gøres noget nu, siger Thomas Thomsen.
 
Sähke: Dkfisk 7.6.2014