Eduskunta on tänään lopullisesti hyväksynyt vuoden 2013 valtion talousarvion. Eduskunta hyväksyi talousarvion valtionvarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Tämä merkitsee, että valtionvarainvaliokunnan esitys 150 000 euron lisäyksestä poistokalastukseen hyväksyttiin.

Lähde: Eduskunta 21.12.2012