Suomi ja Ruotsi ovat rajajokisopimuksen ja Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön mukaisesti sopineet eräistä kalastussäännön tarkennuksista. Merkittävin muutoksista koskee uhanalaisten taimenkantojen suojelua. Uusien määräysten on tarkoitus astua voimaan 1.6.2013.

Tornionjoen kalastusalueen kaikki meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on jatkossa välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta sovittu määräys koskee sekä ammatti- että vapaa-ajankalastusta.

Taimenen suojelemiseksi sovittiin lisäksi siitä, että varrellisen nostokoukun käyttäminen vieheeseen tai muuhun pyydykseen tarttuneen kalan nostamisessa kielletään. Kielto koskee kaikkea kalastusta. Nostokoukku vahingoittaa yleensä kalaa niin, ettei se vapautettuna jäisi eloon.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee osana nyt tehtyjä ratkaisuja myös Tornionjoen sivujokia koskevat taimenen suojelumääräykset.

Lisäksi sovittiin, että kalastettaessa kulkuverkolla lohta, taimenta ja muita lajeja jokialueella saadaan samanaikaisesti käyttää tai säilyttää veneessä enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden. Määräyksen tarkoituksena on rajoittaa kulkuverkkokalastuksen pyyntiponnistusta. Suomi ja Ruotsi saavuttivat yhteisymmärryksen myös siitä, että kulkuverkkokalastuksen rakenteesta ja laajuudesta laaditaan selvitys.

Osapuolet keskustelivat lisäksi merialueella kiinteillä pyydyksillä harjoitettavan lohenkalastuksen aloituspäivämäärästä. Yhteisestä aloituspäivämäärästä ei voitu sopia. Ruotsi ilmoitti, että se viime vuoden tavoin aikoo vahvistaa kesäkuun 19. päivä aloituspäivämääräksi. Suomessa voimassa oleva aloituspäivämäärä on kesäkuun 25. päivä.

Liite: Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön mukainen pöytäkirja määräyksistä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä

PÖYTÄKIRJA

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä) 16 §:n mukainen pöytäkirja määräyksistä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä

Suomi ja Ruotsi ovat Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisesti sopineet seuraavasta:

1. Lohen, taimenen ja muiden lajien kalastuksessa kulkuverkolla kalastussäännön liitteen 2 apajapaikoissa on sallittu käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden.

2. Poiketen kalastussäännön 11 §:stä Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

3. Poiketen kalastussäännön 7 §:n 5 momentista varrellisen nostokoukun käyttäminen on kielletty vieheeseen tai muuhun pyydykseen tarttuneen kalan nostamiseen.

4. Apajapaikka Juoksengi, Juoksengi skifteslags samfällighetsförening sisällytetään kalastussäännön liitteeseen 2 (kulkuverkko ja kulle).

Tämän pöytäkirjan mukaiset määräykset on tarkoitus viedä kansalliseen lainsäädäntöön siten, että ne voidaan soveltaa 1.6.2013 alkaen.

Helsingissä ja Göteborgissa 27 päivänä maaliskuuta 2013

Lähde: MMM 28.3.2013