Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Arviointiselostus liitteineen löytyy sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilta: Ymparisto > Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, Pori Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden lausunnon antamiseen arviointiselostuksesta viimeistään 30.4.2021.

SAKL antaa määräajan puitteissa lausunnon arviointiselostuksesta.

Lähde: VARELY 1.3.2021 ja SAKL