SAKL – FYFF

SAKL AMMATTIKALASTUKSEN ETUJÄRJESTÖ  Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. on suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustaja. Tuotamme kuluttajille kestävällä tavalla kalastettua kalaa elintarvikeketjun erikoistuotteeksi ja muun tuotannon raaka-aineeksi. Samalla huolehdimme Itämerestä poistamalla kalan mukana ravinteita.

SAKL – FYFF (2)

FYFF YRKESFISKETS INTRESSEORGANISATION  Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f. är företrädare för den finländska yrkesfiskaren och fiskerinäringen. Vi producerar fisk för konsumentens behov på ett hållbart sätt, som en specialprodukt för livsmedelskedjan och som råvara till övrig produktion. Tillika tar vi hand om Östersjön och vattendragen genom att avlägsna näringsämnen från hav och sjöar.