Täplärapusaaliin määrässä on suurta vaihtelua, jota voidaan ennustaa talven tulosta: Poikkeuksellisen aikaisin tulleen talven jälkeisenä kesänä syntyy vähän tai ei lainkaan poikasia. Tämä näkyy saaliiden notkahduksena 4 vuoden kuluttua.

Talven tulon vaikutus täplärapusaaliin määrään käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (ent. RKTL) saalistilastosta ja vuosien 2006–2013 aikana tehdyistä rapusaalisseurannoista. Täplärapusaaliit alkoivat kasvaa 2000-luvun alussa, minkä jälkeen on koettu kaksi saaliisnotkahdusta. Vuonna 2002 talvi tuli erittäin nopeasti, ja järvien pintavesien lämpötila laski Etelä-Suomenkin sisävesissä hyvin aikaisin 4 asteeseen. Rapusaalisseurannan mukaan täplärapujen yksikkösaalis oli varsin kehno vuonna 2006, neljä vuotta aikaisen ja kylmän syksyn jälkeen. Talvi tuli aikaisin myös 2009, ja neljän vuoden päästä 2012 täplärapusaaliit olivat keskimääräistä heikompia. Useiden peräkkäisten suotuisien syksyjen 2003–2006 jälkeen vuonna 2009 puolestaan saavutettiin tähänastinen saalisennätys, 7,5 miljoonaa täplärapua.

Lisääntymisen onnistuminen on pienestä kiinni

Täplärapujen lisääntymiskierto on tarkoin säätyvä prosessi. Tavanomaista aikaisempi talven tulo saattaa ratkaisevasti huonontaa täplärapujen seuraavana kesänä syntyvää vuosiluokkaa. Veden liian alhainen lämpötila syyskuun puolivälissä alkavassa parittelu- ja munintavaiheessa voi pysäyttää täpläravun lisääntymisprosessin tai heikentää hedelmöittymistulosta. Hedelmöittyneiden mätimunien alkionkehitys jatkuu, kunnes lämpötila on laskenut 4 asteeseen. Jos talvi tulee kuitenkin kovin nopeasti, ei alkio ehdi kehittyä riittävästi kestämään kylmiä 1–2 asteen lämpötiloja, ja suuri osa mädistä tuhoutuu. Kannanvaihtelut kuuluvat täpläravulle ominaisiin piirteisiin, kuten monelle kalalajillekin.

Pohjois-Amerikasta meille kotiutetun täpläravun menestyminen Etelä-Suomen suurissa järvissä on nostanut Suomen raputalouden merkittäväksi osaksi koko sisävesikalataloutta. Luonnonvarakeskuksen Raputalousohjelmassa käynnistettiin vuonna 2006 ravustajien toteuttama saalisseuranta, kirjanpitoravustus. Seurantaa tehdään useissa tärkeissä täplärapuvesissä, jolloin saadaan selville rapusaaliiden kehitys ja voidaan suhteuttaa muutoksia erilaisiin taustatekijöihin. Saalisvaihteluja ennustamalla voidaan varautua täpläravun saatavuusongelmiin tai ennakoida runsaita saaliita.

Lisätietoja:
Rapusaalisseurannat vuosina 2006–2013 – välitilinpäätös

Lähde: Luke 23.1.2015