Rajavartiolaitoksen valvontalennoilla havaittiin Itämerellä vain yhdeksän laitonta öljypäästöä viime vuonna.

Eniten päästöjä, 107 kappaletta, raportoitiin vuonna 2001. Myös päästöjen koko on pienentynyt huomattavasti. Vuonna 2013 päästö oli keskimäärin noin viisi litraa, kun 2001 se oli 180 litraa.

Itämeren suojelukomissio Helcom on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2021 mennessä Itämerellä ei tapahdu laittomia öljypäästöjä. Tilannetta seurataan Itämeren maiden lentovalvontatilastojen avulla. Suomen 2013 tilastojen valossa näyttäisi siltä, että tavoite voitaisiin saavuttaa.

Lentovalvonnan lisäksi Rajavartiolaitos ja pelastuslaitokset raportoivat öljypäästöistä satamissa tai rannan läheisyydessä. Myös kaikkien yhteenlaskettujen öljypäästöhavaintojen määrä on laskusuunnassa.

Öljypäästöjä valvotaan myös Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) satelliittikuvapalvelun kautta.

Lähde: TS 11.2.2014