Sveriges riksdag vill att det ska bli tillåtet med allmän jakt på skarv i landet.

EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar tillåter inte allmän skarvjakt, men det finns möjligheter till undantag från reglerna för att förhindra allvarliga skador.

Riksdagen uppmanar nu den svenska regeringen att arbeta för att det införs allmän jakt.

Uppmaningen motiveras med att skarven ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket.

Hela öar har blivit förstörda av fågelartens spillning och häckning, sägs det i riksdagens beslut.

Källa: Yle 25.4.2012