Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) håller ordinarie kongress på Strand Hotell Borgholm, Borgholm (Öland), den 3 och 4 oktober 2013.

Kongressen kommer bland annat att behandla förbundsstyrelsens förslag till en stor organisationsförändring. Avsikten är att de olika segmenten i fisket bildar ett begränsat antal producentorganisationer. Verksamheten skall dock samordnas nationellt även i fortsättningen.

Källa: Yrkesfiskaren 9/13