Länsstyrelsen i Stockholm ändrar sitt eget beslut om skyddsjakt efter storskarv i Östersjön i Stockholms län och utökar det tillåtna antalet till 2 900.

 Ytterligare tusen skarvar får skjutas mellan 1 april 2022 och 31 mars 2023 efter ett nytt beslut från länsstyrelsen den 9 september. Länsstyrelsen beviljade Stockholms läns Fiskarförbund den 31 mars i år tillstånd att bedriva skyddsjakt om högst 1 900 skarvar i Östersjön i Stockholms län. Fiskarförbundet ansökte 30 augusti om en utökad kvot eftersom problem med skarv kvarstår och kvoten på 1 900 skarvar var fylld. Sökanden anser att den ökade avskjutningen mot tidigare år beror till viss del på att jägarna lärt sig jakttekniken, men till största del på ett ökat antal skarvar som uppehåller sig i Stockholms skärgård.

Fiskarförbundet har angett att motivet för att bedriva skyddsjakt framgår av tidigare ingiven ansökan och länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv.

Ändringsbeslutet kan helt eller delvis återkallas av länsstyrelsen om det finns särskilda skäl, däremot ska det med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) gälla även om det överklagas.

 Källa: Skärgården