Var tredje yrkesfiskare i landet har slutat de senaste tolv åren, och i en del län har antalet så mycket som halverats, visar siffror från Havs- och vattenmyndigheten.

I Gävleborg är minskningen bara femton procent, men samtidigt går länets yrkesfiskare snart i pension, och om ingen nyrekrytering sker kommer återväxten att bli ett stort problem också här, enligt Länsstyrelsens fiskekonsulent.

Källa: SVT 16.1.2014