WWF:s beslut att rödlista den svenska räkan och i ställer rekommendera kanadensisk räka har väckt stora rubriker i Sverige. Den svenska demersala yrkesfiskeorganisationen SFPO tog en klar ställning i en ledare 24.5. Ledaren nedan i sin helhet:

Röda räkor 

Så har ännu en gång en stiftelse – helt utan transparens och demokrati, verksamma i ett slott som man ”lånat” av kungen, med en personalstyrka bestående av så kallade ”experter” – lanserat en fiskguide. Att många av dessa ”experter” sannolikt aldrig skulle ens kunna tänka sig att äta vare sig en fisk- eller en köttbit spelar nog ingen roll i sammanhanget. Bland experterna finns talespersoner som tror att jorden snart går under, likt Nostradamus siar de negativistiskt om framtiden.  

Fiskguiden, som de nu med hjälp av sina vegetarianska experter skrivit och lanserat, ska nu tala om för det svenska folket vad de ska äta, om de nu ens ska äta någon fisk. Är det verkligen ingen som kan genomskåda detta? Det som denna stiftelse rödmarkerar får stort mediagenomslag, utan att någon granskar, ifrågasätter eller ens undrar om det verkligen är korrekt.  

Det mest slående är väl ändå att vi ska äta räkor från Kanada. Bara en påminnelse: Kanada ligger på andra sidan Atlanten och i Sverige har vi fiskat räkor i mer än hundra år. SFPO kan starkt rekommendera alla att äta svenska räkor, som är närfiskade och med en hållbarhetscertifiering (MSC), i stället för att äta räkor fraktade runt halva jorden. Undrar vad det kanadensiska räkfisket har betalat för att omnämnas positivt i guiden? 

För tyvärr så är det så att det handlar om en vinstdrivande stiftelse utan någon insyn. Organisationen har höjdare i sin organisation som glider runt dagarna i ända på ”en gyllene räkmacka” och inte har det minsta bekymmer med höjda levnadskostnader och de klappar nöjt händerna över höjda räntor på sina feta konton. 

Så, om du mot förmodan och sunt förnuft skulle komma på tanken att skänka några pengar till några vegetarianer i ett slott så tänk om. Det finns barn som svälter i världen som behöver dina surt förvärvade pengar bättre. Med andra ord skänk hellre pengar till WHO eller för den delen Ukraina!

Källa: sfpo 24.5.