350 gråsälar får skjutas i samband årets skyddsjakt. Trots att kvoterna inte fylldes 2014 så har Naturvårdsverket beslutat om en utökning med 60 sälar. Dock senareläggs jakttiden en aning.

I dag kom beslutet om årets skyddsjakt på gråsäl. I år blir det tillåtet att skjuta 350 gråsälar att jämföra med fjolårets 290 gråsälar.
Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn igång. Jakten får även, liksom i fjol, ske med klass 2 ammunition.

Färre områden
Inventeringsområden med totalt jaktförbud har minskat i antal och inom de kvarvarande inventeringsområdena är det nu tillåtet att jaga från den 16 juni och året ut.
Svenska Jägareförbundet hade föreslagit skyddsjakt efter 350 gråsälar och jakttid från 16 april till 31 januari 2016.
Naturvårdsverket beslutade dock om en kortare jakttid: 20 april till och med 31 december 2015.

Utökning
I Norrbotten får 60 gråsälar skyddsjagas, lika många som i fjol. Västerbotten får en utökning från 20 till 30 gråsälar. Även Uppsala, Södermanland och Stockholm får en utökning.
I fjol fälldes 110 gråsälar, eller 38 procent av tilldelningen.
Knubbsäl får jagas från 20 april till 20 maj och 16 juli till 31 december 2015, samt 1 januari till 31 mars 2016. Tilldelningen har öakt från fjolårets 150 knubbsälar till årets 160.
– Det här är ett i mångt och mycket ett bra säljaktsbeslut, säger jaktvårdskonsulent Hans Geibrink som är Jägareförbundets ansvarige i kustjaktfrågor.

Källa: Svensk Jakt 30.3.2015