Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg verksamma inom det demersala fisket. Medlemmarna bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité. 

SFPO anser att den problematik som yrkesfisket med flera upplever i förhållande till skarv är sådan att åtgärder för att komma till rätta med problemet behövs. Verkligheten är sådan att det finns alldeles för mycket skarv, som äter alldeles för mycket fisk, långt mycket mer än vad yrkesfisket fiskar.

Styrelsen för SFPO har beslutat att avsätta 100 000 kr för ersättning till dem som skjuter skarv. En ersättning om 50 kr per lagligt fälld skarv ska utgå.

SFPO har inspirerats av och samarbetar i detta med Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF). SFPO anser i likhet med SOF att vi inte ska utrota skarven, utan få till en bra förvaltning. Skottpengar är en morot för jägare att komma i gång och jaga. SFPO anser i likhet med SOF och många att fisken och fisket måste värnas.

Källa: sfpo 23.9.2022