Fisket i Blekinge och Skåne är hårdast drabbat i hela landet vad gäller sälskador. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten som släpptes dagen före nyårsafton är tydlig, antalet sälar i södra Östersjön ökar och med det också sälskadorna. Områden som i början av 2000-talet knappt var drabbade är nu de platser som är värst drabbade av alla.

Från att 2006 ha varit de yrkesfiskare som varit minst drabbade av sälskador, har fiskarna i södra Östersjön dragit förbi alla andra områden och kostnaden per yrkesfiskare var förra året uppe på just över 60.000 kronor. Det innebär att kostnaden för hela mätperioden i området är uppe i mer än 135 miljoner kronor!

Samtidigt flaggar man i rapporten för de så kallade dolda skadorna. I det här fallet fisk som sälarna exempelvis tagit från näten utan att det lämnats kvar några rester. Hur stort det mörkertalet är några man i rapporten inte säga.

Källa: P4 2.1.2015