För bara två år sedan fick länets yrkesfiskare endast ta upp 450 ton siklöja. I fjol var taket 800 ton och i år hela 1400. Ett starkt bestånd och gott om smålöja är orsaken till ökningen.

Källa: sfpo 21.9.2023