Skarvar orsakar allvarliga skador på svenska fiskebestånd. Nu vill regeringen utöka jakten på sjöfågeln vars frätande avföring och duktiga aptit gjort den till ett hatobjekt bland såväl fiskare som skärgårdsbor.

Regeringen ger Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Syftet är att ta fram pricksäkra och effektiva metoder för att minska skadorna på fisket.

Myndigheterna ska även inventera antalet skarvar, vilken skada de gör och hur mycket fisk de äter.

– Det handlar om hur förvaltningen ska bli mer effektiv och ändamålsenlig, och hur jakt och skrämselmetoder ska kunna bli effektivare, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

Storskarvspopulationen har i flera år ökat kraftigt i Sverige. Fågeln äter stora mängder fisk och orsakar skador på fiskeutrustning.

I myndigheternas uppdrag ingår bland annat att utreda fleråriga skyddsjaktsbeslut och undersöka alternativa sätt att jaga och skrämma fåglarna, utöver den jakt som i dag bedrivs med skjutvapen.

– Det är viktigt att vi har ett kustnära och hållbart fiske, och skarven är inte bra för fisket. Vi vill helt enkelt se vilka metoder som fungerar bäst. Det handlar också om att kunna utöka jakten och rikta den mot de områden där den behövs mest, säger Sätherberg.

Ett förslag på reviderad nationell förvaltningsplan ska lämnas till regeringen den 30 november 2023. Underlaget om skarvarnas matvanor ska vara färdigställt den 30 november 2024.

Källa: sfpo