Det ska bli lättare för jägare som skjutit en säl, det föreslår Naturvårdsverket. Provtagningen ska förenklas och dessutom ska jägaren få bättre betalt för sitt arbete.

Kullaviksbon Stefan Nilsson på Jägarförbundet jagar knubbsäl och säger att provtagningskraven vid säljakt idag är höga.

– Idag är ju kravet att man skickar in i stort sett hela innanmätet från sälen plus en underkäke, en 30 cm lång späckremsa och skinn och en köttbit, säger han.

För en tid sedan fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att se över provtagningen av skjutna sälar. Proverna är ett viktigt underlag för miljöövervakning och sälförvaltning. Säljägarna har, med Jägarförbundet i ryggen, riktat stark kritik mot det här regelverket för att det är så omfattande.

Tidigare har passionerade säljägare, bland andra Stefan Nilsson, tvingats ha extra frysar för att kunna ta reda på alla prover. Bara tarmarna på en knubbsäl väger runt 15 kg. Nu får jägarna själva välja hur mycket prover de samlar.

Naturvårdsverket föreslår nu förenklingar så att en mindre del av provtagningen förblir obligatorisk, medan resten ska ske frivilligt.

– Den obligatoriska provtagningen blir ju bara en underkäke, en bit lever och könsorgan, säger Stefan Nilsson. En sådan försändelse kan man skicka i ett vadderat kuvert, istället för att skicka in hela tarmpaketet som väger 15 kilo.

Den frivilliga provdelen omfattar en bit muskel, hjärta, lunga, lever, njurar och mjälte, penisben samt mag- och tarmkanal. För de jägare som även skickar in den frivilliga delen så föreslås i gengäld kraftigt höjda ersättningar.

Kan inte det här förslaget innebära att Naturvårdsverket och Naturhistoriska Riksmuséet får in färre prover nu när allt inte är obligatoriskt längre?

– Jo det kan det göra, men jag tror att eftersom dom ska höja ersättningen så får dom nog in så mycket prover de vill ha, säger Stefan Nilsson.

Den totala ersättningen för de jägare som skickar in såväl de obligatoriska som de frivilliga proverna höjs till 2.000 kronor före skatt för jägare med A-skatt respektive till 2.630 kronor för jägare med F-skatt.

I Halland fälldes förra året 31 stycken knubbsälar av 40 stycken kvoterade för länet.

Källa: SR 15.1.2015