Licensjakten på gråsäl är snart verklighet men först vill Naturvårdsverket ha in synpunkter från berörda organisationer. Detta för att få ett så genomarbetat licensjaktsunderlag som möjligt.

Skrivelsen från Naturvårdsverket har skickats ut till 25 organisationer och myndigheter. I den ställer Naturvårdsverket frågor om licensjakten på gråsäl men också den planerade skyddsjakten på knubbsäl och vikare. Knubbsälskvoten höjs från 600 djur till 900 djur. Vikarekvoten höjs från 300 djur till 400 djur.

Naturvårdsverket vill bland annat veta om hur yrkesfiske och sportfiske påverkas av sälens predation, när skadorna är som störst och vilka effekter organisationerna tror licensjakt och skyddsjakt får.

I övrigt delger Naturvårdsverket den planerade avskjutningen av 2 000 gråsälar längs med östersjökusten. Skyddsjakten på vikare och knubbsäl förväntas se likadan ut som tidigare, men den skillnaden att kvoterna höjs inför kommande period. Enligt Naturvårdsverket är det dock  inget självändamål att den beslutade kvoten faktiskt fälls. Totalkvoten syftar i stället till att ”ge utrymme för att freda fiskeredskap och fångst i redskapen när sådana behov föreligger.

Senast den tionde mars vill Naturvårdsverket ha in svaren från de berörda parterna.

SFPO´s svar till Naturvårdsverket på ovan ligger här

Källa: Jaktjournalen och SFPO 14.2.2020