Vi yrkesfiskare har särskilt tagit till oss att regeringen säger att vi ska öka självförsörjningen av livsmedel för att vara bättre rustade om ett krig skulle drabba oss, uttrycker debattören.

Sveriges regering har med skärpa och tydlighet gjort klar för oss medborgare och företagare att det är en svår och orolig tid vi befinner oss i. Budskapet att vi ska förbereda oss mentalt och praktiskt för den händelse av allvarlig kris eller krig har vi hört från ministrar, militärer och olika myndigheter. Vi förstår alla allvaret.

Vi yrkesfiskare har särskilt tagit till oss att regeringen säger att vi ska öka självförsörjningen av livsmedel för att vara bättre rustade om ett krig skulle drabba oss. Havet, våra insjöar och älvar är en fantastisk resurs där vi har ett skafferi av olika slags fiskar som kan komma fler hushåll till del. Som yrkesfiskare är vi mer än redo att axla vår del av ansvaret för att öka självförsörjningsgraden så att Sverige kan stå starkt om det värsta skulle inträffa.

Men ska vi kunna bedriva fiske måste vi kunna göra det på våra hav. Vi har fått allvarligt försämrade förutsättningar med omfattande vindkraftsparker till havs som hotar hela yrkesfisket i Västerhavet. Stora parker är redan godkända som inte tar tillräcklig hänsyn till ekosystemet i havet och yrkesfiskets betydelse.

Hela grunden för yrkesfisket riskeras med en omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Med Länsstyrelsen Västra Götalands senaste beslut att tillåta en vindkraftspark, Poseidon, som ska täcka hela 152 kvadratkilometer hav, hotas nu även yrkesfisket i Skagerrak.

Vi yrkesfiskare har självklart förståelse för att det behövs elektricitet för att utveckla och ställa om samhället. Men utbyggnaden av havsbaserad vindkraft kan inte ske till priset av att vi hotar livet i haven och omöjliggör för yrkesfisket. Det är fortfarande oerhört stora kunskapsluckor och en allvarlig brist på erfarenhet om hur livet i haven påverkas av massiva vindkraftverk. Alltifrån fysiska skador på havsbotten till stor osäkerhet om hur fiskarnas rörelser och fortplantning kommer att påverkas. Vi vet redan idag att haven är sköra och inte tål mer föroreningar eller fysisk påverkan. Ändå är staten och stora företag beredda att chansa med dessa enorma vindkraftverk till havs.

Vi som lever och verkar på haven måste kunna bli hörda. Vi lever nära naturen och vi är rädda om fiskebestånden då de är vårt levebröd. När vi skickar allvarliga varningar om att havsbaserad vindkraft kommer hota ekosystem och våra förutsättningar att ta hem fisk till de svenska hushållen måste myndigheterna lita på oss. Det går helt enkelt inte att bedriva fiske i en vindkraftspark när parken väl är på plats.

Vi är beredda att kompromissa och bidra med förslag som är konstruktiva, men då måste vi få stat och kommuner att lyssna till oss. Den attitydförändring som vi ser från politiken vad gäller fisket är positiv. Vi hör att fler förstår att fisket är en basnäring och en tillgång för Sverige. Inte minst behövs vi yrkesfiskare just för det som handlar om att öka självförsörjningsgraden.

Frågan om havsbaserad vindkraft är en ödesfråga för svenskt yrkesfiske. Det gagnar inte Sverige med havsbaserad vindkraft i vårt sköra ekosystem och på våra bästa fiskeplatser – det måste politiken fullt ut förstå. Annars riskeras svenskt yrkesfiske framtida existens.

Peter Ronelöv Olsson,

ordförande Sveriges Fiskares Producentorganisation SFPO

Källa: Bohusläningen, sfpo.se