Antalet fiskebåtar minskar och yrkesfiskelicenserna blir färre. Men med nya regler öppnas möjligheter för fiskare att kombinera livet på sjön med annan verksamhet.

– Det tycker jag är bra. Det ger möjligheter för kust- och skärgårdsverksamhet att utvecklas vidare, säger Tore Johnsson, ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund.

Enligt Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) årsredovisning för 2014 fortsätter strukturomvandlingen inom fiskerinäringen. Antalet fartyg minskar stadigt och det totala antalet licenser var i fjol drygt 20 procent färre än 2008.

– Den utvecklingen är inte oväntad. Det blir färre men mer effektiva enheter. Sån är verkligheten. Men nu har vi nog snart nått den nedre gränsen, säger Tore Johnsson.

Samtidigt har förbättrad arbetsmiljö med reglerade arbetstider och anpassade arbetsplatser gjort att en del yngre sökt sig till näringen. Nya regler från i fjol kan också bidra till att stoppa den nedåtgående trenden. Den nyinförda fiskelicensen för havsfiske innebär att fisket kan bedrivas i näringsverksamhet utan att behöva ”utgöra väsentlig del för försörjningen”. Enligt HaV kom 33 ansökningar om nyetablerade fiskelicenser under perioden 1 oktober-31 december.

– Det öppnar möjlighet för ett ”blandyrke” där man kan kombinera fiske med exempelvis jordbruk- eller skogsnäring, säger Tore Johnsson.

FAKTA: SÅ HAR YRKESFISKELICENSERNA MINSKAT

Antal licenser fördelat på män/kvinnor

2008: 1 782/18

2009: 1 688/16

2010: 1 627/18

2011: 1 586/20

2012: 1 543/19

2013: 1 448/18

2014 (till 1 oktober när yrkesfiskelicensen ersattes av fiskelicens): 1 377/17

Källa: SVT 1.3.2015