Löjbeståndet i Bottenviken är på en kritiskt låg nivå. Därför föreslår forskarna kraftiga begränsningar i fisket.

Bestånden på siklöja i Bottenviken har gått ner och är nu på en mycket låg nivå. Det här innebär i rekommendationerna inför årets fiske är att uttagen måste minskas drastiskt.

– Vi föreslår i våra rekommendationer kraftiga minskningar i uttagen av fiske. Förra året var det uttag på runt 800 ton, vi föreslår en 80-procentig minskning ner till 170 ton, säger Mikaela Bergenius, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Redan förra året sjönk fångsterna i Bottenviken rejält. Men några år tidigare har yrkesfisket med trål tagit upp runt 1 500 ton siklöja per år. Årets rekommendation är alltså 170 ton.

Anledningen till rekommendationerna är att bestånden minskat drastiskt, mycket på grund av sälen. Sälarna tar upp till åtta gånger mer än vad fisket gör. Nu måste myndigheterna göra något, menar forskarna.

– Förvaltarna måste fundera vad man vill ha för ekosystem i Bottenviken. Vill man ha säl eller ha ett fiske. Vill man ha ett fiske måste sälpopulationen förvaltas på ett annat sätt än det görs idag, säger Mikaela Bergenius.

Källa: Sveriges Radio 22.9.2018