Information om svenskt fiske efter lax i område 22-31 under 2017.

Startdatum för laxfisket 2017

Startdatum för 2017 års laxfiske är följande:

1.     Söder om latituden 62 55 N: start 1 april

2.     Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län.

Laxkvoten för 2017

Tillgänglig laxkvot för svenskt kustfiske med fasta redskap:

·        I delområde 31 (Bottenviken) får 17 000 laxar fångas. Av dessa får högst 11 000 vara vilda laxar.

·        I delområde 30 får 7 500 laxar fångas.

·        I delområde 22 – 29 får 250 laxar fångas.

Gäller från och med 24 april, 2017.

Källa: HaV 24.4.2017