Den svenska fiskeflottan har minskat kraftigt de senaste tio åren. 2008 fanns 1 507 registrerade fiskefartyg och 2013 var siffran nere i 1 299, vilket är en minskning med cirka 15 procent.

2008 fanns 1 211 företag inom fisket och 2013 hade antalet minskat till 1 035. Även antalet anställda räknat som heltidsanställda har minskat från 1 133 år 2008 till 893 för 2012. De flesta av företagen, 80 procent, äger bara ett fartyg.

Värdet på den fisk som landats i svenska hamnar har däremot ökat något, 2008 låg det på 1 099 000 000 kronor och 2013 beräknas det ligga på 1 132 000 000 kronot.

Källa: Yrkesfiskaren 7/2014