En ödesfråga. Så beskriver representanterna för de svenska fiskarnas producentorganisation SPF vilka konsekvenserna av brexit i värsta fall kan vara för fisket av makrill och sill.

Fiskarna i Göteborg oroar sig över de brittiska hoten om att återta fiskevattnen då landet träder ut ur unionen våren 2019.

Såväl svenska som andra länders fiskare befarar att de förlorar rätten att fiska på brittiska vatten om EU och Storbritannien inte kan nå en överenskommelse.

Makrillstimmen trivs på djupa vatten under vintern och rör sig mot den svenska kusten först då det blivit varmare. Därför sker en stor del av det svenska fisket på brittiska vatten.

– Våra fartyg är starkt beroende av tillgången till EU:s vatten. Ungefär 30 procent av området hör till Storbritannien, säger Reine Johansson som är expert på SPF.

Unik process

Men frågan om fisket är långt ner på agendan i brexitförhandlingarna.

Förhandlingarna om villkoren för utträdet framskrider trögt och framförallt frågan om pengar måste lösas först innan fisket kommer upp till förhandling.

Johansson, som i åratal förhandlat om fiskerättigheter, säger att i fråga om brexit är alla förhandlare oerfarna i och med att en liknande process aldrig tidigare genomförts.

Johansson förutspår tuffa förhandlingar eftersom argumentet om att återta fiskevattnen var ett centralt argument i brexitkampanjen. Men han hoppas att britterna ska inse vad de kan förlora i processen.

– Man ska inte inbilla sig att Storbritannien kan byta ut EU-marknaden mot exempelvis USA. De behöver den här marknaden.

Allt färre fiskare

I Sverige är det en allt mindre grupp som tjänar sitt levebröd genom att fiska sill eller makrill.

SPF:s vd Anton Paulrud berättar att kvotsystemet för fisket förnyades för omkring tio år sedan vilket ledde till att antalet fiskare minskade kraftigt. Å andra sidan har lönsamheten ökat för dem som blivit klar.

SPF tror inte att osäkerheten som brexit gett upphov till kommer att påverka de unga fiskarna och deras karriärplaner. Och trots osäkerheten är de svenska fiskarna övertygade om att ett avtal ska gå att uppnå.

– Om kommissionen misslyckas i förhandlingarna om fisket är det verkligen symboliskt, och också symboliskt för Storbritannien, säger Johansson.

Källa: Yle/ FNB 26.11.2017