Vartannat yrke kan automatiseras om 20 år, visar en ny studie som publiceras. Jobben som riskerar att försvinna är bland annat kassapersonal, försäljare och maskinoperatör.

Enligt den svenska undersökningen är det med 62,4 %:s sannolikhet som fiskarens yrke kan automatiseras. Fiskarens yrkes är dock inte bland de mest hotade ur denna synvinkel betraktat.

Källa: SvD näringsliv/ Stiftelsen för strategisk forskning/FYFF