Fiskarten svartmunnad smörbult är en ny art i Östersjön. Den sprider sig snabbt och är oerhört konkurrenskraftig vilket innebär att den är ett hot mot etablerade fiskarter. I förra veckan fiskade forskare svartmunnad smörbult i Västra hamnen i Mariehamn.

På Åland har arten funnits ett par år.

Kaj Ådjers från landskapets fiskeribyrå och Magnus Thorlacius från Umeå universitet sågs vittja ryssjor i Västra hamnen nära museifartyget Pommern varje dag förra veckan. Någon riktig storfångst av svartmunnad smörbult fick de inte, men i så gott som alla ryssjor fanns det exemplar varje dag.

–De kommer troligen med ballastvatten och därför verkar de finnas mest här i Västra hamnen. Men det är ju troligt att den finns också i andra hamnar, till exempel Långnäs, även om vi ännu inte hunnit provfiska där, säger Kaj Ådjers.

Hot mot flundran

De fiskar som fanns i ryssjorna tog Magnus Thorlacius med sig till Umeå i slutet av veckan för närmare undersökning. Thorlacius är specialist på just svartmunnad smörbult och försöker ta reda på om det är fiskar av någon speciell beteendetyp som sprider sig till nya vatten. Han har undersökningsexemplar av fisken också från Gotland.

–Det är en intressant fisk just därför att den sprider sig så snabbt.

Det är också anledningen till att den är problematisk. Den är mycket konkurrenskraftig och på Åland riskerar den att slå ut till exempel flundra och tånglake eftersom de konkurrerar om samma typ av föda och livsmiljö.

–Det är alltid problem när nya arter etablerar sig snabbt eftersom den övriga miljön inte hinner anpassa sig, säger Kaj Ådjers.

Håller sig nära land

Svartmunnad smörbult är en ny art för Östersjön. Den härstammar från Kaspiska havet och Svarta havet och påträffades första gången vid Polens kust 1990. Sedan dess har den spridit sig västerut och norrut och 2005 fångades det första exemplaret i Finland i S:t Karins i Skärgårdshavet. I södra Sverige påträffades arten första gången 2008.

Hur länge den funnits på Åland är inte helt klart men förmodligen ett par år, säger Kaj Ådjers.

–Vi hörde först talas om den via en pilkare som fått upp den och rapporterat till en kollega till oss i Helsingfors. För ganska precis ett år sedan provfiskade vi efter den för första gången och fick fjorton stycken direkt.

Det är ingen stor och grann fisk det är fråga om. Vuxna svartmunnade smörbultar är mellan 13 och 30 centimeter långa. Den största som forskarna fått upp i Västra hamnen är 22 centimeter.

Hittills har de flesta exemplaren av arten på Åland påträffats på ett rätt begränsat område norr om Pommern. Den verkar hålla sig nära land, forskarna har inte fått upp några exemplar på djupare vatten.

Den svartmunnade smörbulten är mycket lik svart smörbult som är rätt vanlig i åländska vatten. Den svartmunnade känns lättast igen på att den har en svart fläck på främre ryggfenans bakkant. Svartmunnad smörbult lever i liknande omgivning som svart smörbult, flundra och tånglake och konkurrerar med dessa arter om föda och livsmiljö.

Källa: Vasabladet 30.5.2012