Många fiskare behöver hjälp av jägare då gråsälar fastnar i bragderna. Nylands fiskarförbund och Jägarförbundet samarbetar för att lära jägare hur de jagar säl och hur de hanterar kött, skinn och späck.

Sälar som fastnar i bragderna är ett stort problem för fiskarna. Det andra stora problemet är skarvarna, säger Paavo Paju vid Nylands fiskarförbund.

– De är bägge så stora att det är en ödesfråga för yrkesfisket.

Fiskare behöver hjälp

Yrkesfiskare har ofta så mycket att göra med själva fisket att de inte har möjlighet att ta hand om sälar som fastnar i bragderna. De behöver därför hjälp av jägare för att ta bort sälar.

Flera fiskare känner en jägare som de kan ringa då de behöver hjälp med sälar. Jägarförbundet och Centralförbundet för fiskerihushållning har också kontaktuppgifter på sina webbplatser.

Paavo Paju vid Nylands fiskarförbund säger att det är ett ganska stort jobb att jaga och hantera säl.

– Att jaga tar tid, men hanteringen är en halv dags jobb åtminstone.

Olagligt att sälja

Det går inte att tjäna pengar på sälprodukter. Enligt ett EU-beslut råder det ett totalförbud att sälja kött, skinn eller produkter som är gjorda av säl, berättar Paju.

– Det är olagligt för tillfället. Det är ett stort problem eftersom det minskar intresset för säljakt. Om det skulle ändras skulle man ha bättre möjligheter att motivera jägare.

Han anländer till en kurs i Ekenäs med två döda östnyländska sälar på ett släp.

Sälarna fälldes i höstas i Lovisatrakten och de har varit nedfrusna sedan dess.

Forskare undersöker sälarna

Då Ulenius lär ut sälhantering går han först igenom hur skinnet med späcket tas bort. Efter det tar de bort bitar för provtagning.

Vissa delar av sälen skickas till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet som undersöker bland annat hur gråsälsstammen mår, vilka miljögifter det finns och vilka konsekvenser det har för fisket.

Deltagarna lär sig också att ta bort späcket från skinnet, ta tillvara tranet och finputsa skinnet. Pälsen kan användas till kläder, väskor handskar och andra sömnadsprodukter, säger Niklas Ulenius.

– Om man vill ha mjuka skinn ska man anlita ett garveri. Man kan väl göra det själv, men jag har fått uppfattningen att skinnen kan bli ganska styva.

Smakar lever

De flesta delarna av sälen kan användas och kursdeltagarna lär sig också att ta till vara köttet.

– Det är leveraktigt, det är mört och det har sin speciella smak. Det delar säkert åsikterna. En yngre säl är betydligt mildare i smaken

Ulenius säger att han själv ofta grillar säl. Men den kan också rökas eller så kan man göra soppa på säl.

Ulenius har själv fällt några tiotal sälar. Han poängterar att det är viktigt att känna till att platsen där man har tänkt skjuta sälen är tillräckligt grund för att man ska kunna få upp sälen efteråt.

– Det viktigaste är att man känner till några platser där sälen normalt upprätthåller sig. Det kräver fint väder.

– Man ska helst skjuta från fast underlag. Man ska ha någonting med sig så att man kan lyfta sälen från bottnen, för nästan hundra procent av sälarna sjunker.

Nästan alla jägare har ett eget system för hur de lyfter sälen, säger Ulenius

– Jag har en sex meters stång med en krok eller spets som jag lyfter sälen med.

Svårt att jaga i blåst

Årets jaktsäsong på gråsäl inleddes i måndags (16.4). Jaksäsongen pågår till slutet av året.

Niklas Ulenius säger att det krävs fint väder för att jaga säl.

– Den största saken som begränsar min jakt är blåsten. Jag har en känsla av att vi har flera vinddagar än tidigare.

Ulenius tror att många jägare är intresserade av säljakt, men att de ger upp när de lägger märke till att säl kräver mera än hjort, rådjur eller annat småvilt.

– Många ger upp efter sin första säl och konstaterar att det var för jobbigt. Det är få som sist och slutligen blir kvar i säljakten.

Jaktkvot på gråsäl

Gråsälen var fredad i Finland fram till början av 2000-talet. Då inleddes en jakt i liten skala.

År 2014 infördes en jaktkvot gråsäl och det behövs inte längre licens för att jaga gråsäl.

De som jagar säl ska ha en jägarexamen och rätt till att jaga på området där de tänker skjuta säl.

I Finska viken brukar så gott som hela sälkvoten fällas, men på flera andra håll i Finland har jakten på gråsäl inte varit någon succé.

Källa: Yle 21.4.2018