Eduskunnan ympäristövaliokunta antoi 25.11. mietintönsä Hallituksen esityksestä laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta.

Mietinnössä on myös huomioitu merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaaminen ja mietintöön on liitetty kaksi lausumaehdotusta.

Valiokunnan mietintö PDF

Lausumaehdotukset

1. Eduskunta edellyttää, että lintudirektiivin mahdollistamia poikkeusmenettelyjä sovelletaan joustavasti merimetsokannan aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi.

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää viipymättä merimetson aiheuttamia vahinkoja kaupalliselle kalastukselle ja valmistelee erillisen tukijärjestelmästä annettavan hallituksen esityksen, mikäli selvitys osoittaa, että merkittäviä vahinkoja aiheutuu.

Valmistelun etenemisestä on esitettävä selvitys vuoden 2022 loppuun mennessä, mikäli hallituksen esitystä ei ole annettu eduskunnalle.

Lähde: Eduskunta 25.11.2021