SAKL ak13-4

Ylijohtaja Ojala näyttää kuinka pitkän lohen pitäisi saada ja kalastaja Salokangas veikkaa määrän. Toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa tilanteen.

Ministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Ojala vieraili kesäkuun lopulla Porissa ja Uudessakaupungissa tutustumassa alueen kalastukseen liiton vieraana.

Vierailu alkoi lämpimässä säässä kalastaja Heikki Salokankaan luona Porin Kuuminaisissa. Heikki kertoi vieraalle suvun tilan pitkistä perinteistä, ja kahvin kanssa oli tarjolla kraavia lohta, kuten asiaan tähän vuodenaikaan kuuluukin.

Rannasta lähdettiin kohti Lännennauloilla olevia lohirysiä. Saariston suojassa oli lähes tuuletonta, mutta avomeren puolella oli aallokkoa ja ukkospilviä pohjoisen taivaalla. Rysien liput erottuivat jo kaukaa ja kohta oli ponttonien letkut kalastajan käsissä ja kompressori käynnissä. Rysän perä nousi kivuttomasti kun lohia ei ollut kuin muutama. Edellisellä viikolla oli ollut toisin: kesän paras koenta tuotti muutaman kymmenen lohta ja perää piti auttaa ylös.

Eläväiset lohet putosivat nopeasti Heikin käyttämään koentapussiin, jossa oli vettä ja jäätä, ja rauhoittuivat. Ylijohtaja Ojalalle ponttonirysän kokeminen oli uusi kokemus ja hän piti tekniikkaa innovatiivisena ja kalastajan työergonomiaa hyvänä.

Salokankaan lohirysät ovat pyynnissä Säpin saaren lounaispuolella ja matkaa kotirannasta viimeiselle lipulle tulee kahdeksan merimailia. Matkalla ei näkynyt muita kalastajia eikä rysiä, mikä ihmetytti myös ylijohtajaa. Heikki kertoi että etelän puolella lähin kalastaja on Pyhämaassa Rauman ja Uudenkaupungin välissä, ja pohjoisessa Merikarvialla. Mitään suurempaa uhkaa ei tällä pyyntimäärällä lohelle siis aiheuteta, mutta porilaisille kalaruuan ystäville saalis on mennyt hyvin kaupaksi.

SAKL ak13-1

Kalatalouden saralla on menossa monia uudistuksia joissa luonnonvaraosastolla on tärkeä roolinsa. Osa uudistuksista lähtee kansallisista ja osa Euroopan unionin tarpeista. Keskeisiä kansallisia muutoshankkeita kestävään kalatalouteen erityisesti kalastukseen liittyen ovat mm. kansallisen lohistrategian valmistelu ja kalastuslain kokonaisuudistus. Uudistushankkeiden avulla vaikutetaan kalakantojen monimuotoisuuden säilymiseen, kalavarojen hoitoon ja kalastuksen järjestämiseen.

Ylijohtaja Ojala vakuuttaa, että kaikki alkutuotannon elinkeinot ovat samanarvoisia. Ennakoitavuus, jossa on huomioitu taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus, otetaan työssä huomioon. Tehtävänä on edistää elinkeinoja eikä ainakaan haitata niitä.

Vaikka matka merelle lohirysien koentaa olisikin Ojalalle uusi kokemus, ei kalatalous kuitenkaan ole ylijohtajalle vierasta. Hän kertoi, että kesät sujuivat isän kalaviljelylaitoksilla ja monenlaista aiheeseen liittyvää tointa on aikanaan tullut tehtyä vaikka nykyiseen virkaan tie vei metsäasioiden kautta.

SAKL ak13-2

Kesäinen päivä jatkui kalatalouden merkeissä Uudenkaupungin kalasatamassa, jossa Juha Ojala tutustui Olympos Oy:n toimintaan. Yrittäjät Tommi ja Teemu Lindroth esittelivät troolari Olympoksen toimintaa ja tiloja. Pyyntikiellon aikana troolaria kunnostetaan tulevaa kalastuskautta varten. Ojala tutustui myös Uudenkaupungin silakan lajitteluasemaan. Keskusteluissa esillä olivat muun muassa kiintiöasiat ja ajankohtainen markkinatilanne. Yrittäjät toivoivat, että tieto kalastuksen keskeyttämisestä tulisi aikaisemmin yritystoiminnan suunnittelun helpottamiseksi.